Tytuł: Oficjalna Polska strona gier GTS oraz ATS. Nieoficjalna Polska strona gier T&T oraz ETS2. :: Przywitaj si?

Dodane przez MrFerrari dnia 11-02-2012 00:17
#73

Hej, portal jak i forum obserwuj? ju? od dawna... Nie wiem dlaczego wcze?niej si? nie zarejestrowa?em, wybaczcie. Pozwólcie, ?e si? przedstawie, w wi?kszy czy to mniejszy sposób. Mam na imi? Micha?, mieszkam w Gliwicach od urodzenia, mam 18 lat (7 czerwca ju? 19, jak ten czas leci). W internecie znany jak Mr. Ferrari, lub Dombro4... Ró?nie na mnie mówi?: Ferr, Ferczi, Ferrari, Enzo, Dombro, Dombras... I jeszcze du?o by ymienia?. Chodz? do Technikum nr 3 w Gliwicach (3 klasa), i ucz? si? w zawodzie technik-elektronik. Kompletnie nic z elektroniki nie rozumiem, na przedmiotach zawodowych dos?ownie zasypiam. Z?y kierunek po prostu wybra?em, ale klasa przypasowa?a, a moim zdaniem przyja??, czy ?ycie towarzyskie jest wa?niejsze. 27 lipca 2011 roku pozytywnie przeszed?em egzamin na prawo jazdy kategori B. Chc? kierowa?, lubi? kierowa?, i chc? to robi? tak d?ugo, jak d?ugo mi ?ycie pozwoli. Wi??? z tym przysz?o??, chcia?bym zosta? kerowc? rajdowym, jaraj? mnie poprostu takie wy?cigi. Ale nie martwcie si?, na drogach publicznych jestem normalny, nie depcze na prawy peda? jak bezmózgi, które codziennie widz?. Rozumiem, ?e si? ?piesz?, ale czasem si? okazuje, ?e ?piesz? si? do grobu, nara?aj?c przy tym innych u?ytkowników drogi. Uwielbiam pisa? wypracowania, w wolnych chwilach pisz? teksty do piosenek typu rap. Lubi? s?ucha? rapu, gdy? jest to muzyka, która trafia w sedno, jest... Poruszaj?ca, czasem ostra, czasem ?agodna, w wi?kszo?ci jest o ?yciu. Przewa?nie s?ucham ameryka?skiego rapu, Dr Dre, 2Pac, 50 Cent, Nate Dogg, Eminem... Nie pogardz? te? polskim rapem, czy to Ma?pa czy Pezet. Mam specyficzne poczucie humoru, wi?c nie traktujcie wszystkiego co powiem na serio, pozwólcie, ?e zacytuje s?owa Marshall'a: "ka?dy, kto ma cho? pó? mózgu, jest w stanie powiedzie? kiedy ?artuj?, a kiedy jestem powa?ny.". Mam nadziej?, ?e mi?o tu sp?dz? czas :) Pozdrawiam wszystkich, Ferrari.

Edytowane przez MrFerrari dnia 25-02-2012 00:03