Tytuł: Oficjalna Polska strona gier GTS oraz ATS. Nieoficjalna Polska strona gier T&T oraz ETS2. :: [ETS2] DHL Express Virtual Spedition

Dodane przez satan19990 dnia 29-07-2013 15:58
#1


imageshack.us/a/img687/1258/tijz.jpg

Witajcie!
Wraz z mym starym przyjacielem postanowili?my, ?e za?o?ymy swoj? w?asn? firm? transportow?
DHL Express Virtual Spedition
Jest to firma która skupia swoj? uwag? w wokó? kierowcy, postawili?my na maksimum realizmu przy zachowaniu grywalno?ci i atrakcyjno?ci rozgrywki. W naszej firmie kierowca wspina si? po kolejnych szczeblach kariery stopniowo zarabiaj?c coraz wi?cej i przewo??c coraz to ciekawsze ?adunki. Ponad to w naszej firmie funkcjonuje zaawansowany system statystyk zarówno dla kierowcy jak i firmy. Dodatkowo dla do?wiadczonych kierowców mamy ofert? za?o?enia swojej w?asnej dzia?alno?ci pod naszym patronatem.

U nas kierowca za swoje ci??ko zarobione pieni?dze mo?e kupowa? sobie ulepszenia do ci?gnika oraz robi? wirtualne zakupy.

Oferujemy nowoczesny tabor w którego sk?ad wchodz? ci??arówki zrobione specjalnie pod nasz? firme, których nie znajdziecie nigdzie indziej. To takie ci??arówki jak Renault Magnum 440DXi BDF czy Mercedes Actros MPIV BDF. Dodatkowo oferujemy dla naszych pracowników modyfikacje stworzone specjalnie i wy??cznie na u?ytek wirtualnej firmy których pró?no szuka? na innych forach.

Czego oczekujemy od naszych pracowników?
- Uko?czony 16 rok ?ycia
- Podanie prawdziwego imienia i nazwiska przy rejestracji na forum
- Sprawny mikrofon do rozmowy kwalifikacyjnej
- Uczciwo?ci, lojalno?ci i sumienno?ci

Co oferujemy?
- Ciekawy tabor nie spotykany nigdzie indziej
- Dost?p do prywatnych modów specjalnie stworzonych dla firmy
- Ciekawy rozwój kariery
- Mo?liwo?? otworzenia swojej dzia?alno?ci
- Prowadzenie dla ka?dego kierowcy statystyk
- Mi?? i przyjazn? atmosfer?
- Profesjonalne forum oraz wsparcie techniczne

Nasza firma jest now? dynamicznie rozwijaj?c? si? firm?. Nasze umys?y kipi? od pomys?ów, które b?dziemy chcieli wprowadzi? by jeszcze bardziej uatrakcyjni? rozgrywk?.
Osoby chc?ce urozmaici? gr? w ETS2 zapraszam na nasze forum!
http://dhlexpress-vs.com.pl