Tytuł: Oficjalna Polska strona gier GTS oraz ATS. Nieoficjalna Polska strona gier T&T oraz ETS2. :: Daf czy Man?

Dodane przez cezary2811 dnia 16-07-2012 01:56
#17

Miom zdaniem MAN to Jelcz.Bycze lustra jak stoliki nocne.Nie idzie utrzyma? na drodze.Wi?ksza skakanka ni? Scania.Za du?o plastików.Ma?o wygody.Zegary jak w Volkswagenie bo to jest Volksvagen w TGS nie ma pod?okietników dla pasa?era.TGX ró?ni si? tylko wi?ksz? kabin?.Jednym wk?adem na kubek i troch? wi?cej guzików.Obecnie z tat? je?d?? TGS'em i naprawd? jest to najgorsze auto jakim je?dzili?my .Nie rozumiem co niektórzy widz? w Jelczach.Wcze?niej je?dzili?my z tat? Dafem Cf 85.430 i musz? przyzna?,?e je?dzi?o si? naprawd? wygodnie.Mniej plastików ,du?o schowków,ale to wszystko po jednych pieni?dzach.Osobi?cie mówi?c to Daf vs Man wygrywa DAF!!!:)


EDIT:w W Manie kiedy si? le?y na ?ó?ku daje zimno spod ty?ka wi?c ma kijowe urz?dzenie

Edytowane przez cezary2811 dnia 16-07-2012 01:58