Tytuł: Oficjalna Polska strona gier GTS oraz ATS. Nieoficjalna Polska strona gier T&T oraz ETS2. :: Regulamin Dzia?u

Dodane przez Bochen dnia 13-02-2010 00:25
#1

Regulamin Dzia?u obowi?zuje równolegle z Regulaminem G?ównym!

1. Zak?adaj?c temat jego nazwa musi by? jasna i czytelna co si? w nim znajduj?.
2. Nale?y doda? opis wrzucanego przedmiotu, fotk? oraz dzia?aj?cy link + informacj? co podmienia dana modyfikacja.
3. Zamieszczamy w miar? mo?liwo?ci dok?adny opis wrzuconego pliku.
4. Je?eli jest mo?liwo?? zamieszczenia fotki, a kto? tego nie dokona to temat b?dzie usuwany, a w?a?ciciel 'nagradzany' ostrze?eniami.
5. Podajemy, kto jest autorem danego dodatku.
6. Pliki uploadujemy na serwisy darmowe, bez limitów by ka?dy mia? swobodny dost?p do nich.
7. Zabrania si? dodawania rzeczy, które w nazwie adresu, lub na screenach maj? reklamy innych serwisów. Wstawki b?d? usuwane, a autorzy tematów nagradzaniu ostrze?eniami.
8. Linki do wstawek zamieszczamy w tagu [ code ] np. [ code ]link[/code].
9. Je?li oka?e si?, ze wstawka nie dzia?a w grze, b?dzie to traktowane jako spam i karane ostrze?eniami. www.germantrucksimulator.pl/images/new.png
a) Jest to Polska strona, wi?c wszelkie modyfikacje musz? by? kompatybilne z Polsk? wersj? gry. Wszystkie inne b?d? usuwane, a autorzy nagradzani ostrze?eniami.
b) Wszelkie zamieszczone modyfikacje nie dzia?aj?ce na wersji 1.02 (do teraz tj. 12.02.2010 godz 19:25) zostan? przeniesione do dzia?u "Poczekalnia", gdzie zostan? do momentu przystosowania ich do wersji 1.02.

Edytowane przez Bochen dnia 13-02-2010 00:24