GTS w Czasopi?mie Play!
Dodane przez Bochen dnia 03 wrzesień 2010 15:17

Wiadomo?? ta mo?e do naj?wie?szych nie nale?y, jednak pewnie znajd? si? tacy, którzy jeszcze nie wiedz?. Do czasopisma dla graczy Play do??czona jest p?yta DVD na której znajdziemy gr? German Truck Simulator! Je?li komu? do tej pory ?al by?o wydawa? pieni?dze na gr?, teraz ju? tym argumentem broni? si? nie mo?e, poniewa? koszt magazynu wraz z gr? to 12,90z?.
Dodatkowo na p?ycie znajdziemy inne pe?ne wersje gier, przygodówka Ceville oraz gr? akcji- Infernal.

Nie ma, wi?c na co czeka?, Ci, którzy gry nie maj? marsz do kiosków.