Zmiany na stronie
Dodane przez Valium dnia 17 kwietnia 2011 22:43
Ostatniego czasu mo?na by?o zauwa?y? cz?ste przerwy w pracy strony, które by?y spowodowane modernizowaniem strony. Zmieni? si? przedewszystkim sk?ad administracji forum...
Treść rozszerzona
Ostatniego czasu mo?na by?o zauwa?y? cz?ste przerwy w pracy strony, które by?y spowodowane modernizowaniem strony. Zmieni? si? przedewszystkim sk?ad administracji forum. Shady sta? si? nowym adminem z racji, na brak czasu innych adminów, moderatorem globalnym stal si? technik, z racji na d?ug? s?u?b? na forum. Dodatkowo nowym moderatorem sta? si? Matador.

Rozpocz?li?my równie? wspó?prac? z now? stron? internetow? ( reszta w Pozosta?e/Partnerzy) i z owej racji do grupy "vip" przyst?pi? równie? tomekrIp. Dalsze info nt. partnerskiej strony pojawi? si? w najbli?szym czasie.

Gratulujemy!!!

Nie b?dzie ju? zmian w obecnym sk?adzie administracji. Poszukujemy tymczasem aktywnych u?ytkowników, którzy zasililiby szeregi UpLinkerów.

W najbli?szym czasie, mog? wyst?pi? dalsze przerwy oraz modernizacje forum.