Konkurs Truckera rozstrzygni?ty!
Dodane przez Bochen dnia 08 lutego 2010 21:11
Jak wiadomo konkurs Truckera zako?czy? si? w pi?tek 5 lutego, dzi? natomiast mamy przyjemno?? og?osi? zwyci?zców.

1 MIEJSCE: (nagroda kierownica SAITEK WHEEL R100 DIGITAL PW10S wraz z zestawem gier od naszej firmy oraz czapk? "truckerk?")
Otrzymuje u?ytkownik z adresu e-mail: kamilliverpoolfc
2 MIEJSCE: (gry German Truck Simulator + 18 Wheels of Steel: Extreme Trucker oraz czapka "truckerka")
Dla u?ytkownika z adresu e-mail: krawiec9119
3 MIEJSCE: (gra German Truck Simulator + czapka "truckera")
U?ytkownik z adresu e-mail: kowalbloki

Ale to nie wszystko, poniewa? chcieliby?my tak?e nagrodzi? 2 inne prace, których autorzy otrzymaj? gr? German Truck Simulator, a s? to u?ytkownicy falcon945 oraz wojtekscania.

Dzi?kujemy wszystkim za nades?anie prac - gratulujemy zwyci?zcom oraz ?yczymy szerokiej drogi!